Selvangivelsen for 2011

Selvangivelsen
for 2011

Af økonom Martin Davidsen

Advokatfirmaet Mona Elisabeth Davidsen

Spanien er ikke mere
et lavskatteland. Den økonomiske krise af­spejler sig allerede på den nye
selvangivelse, selv om det værste vil komme til næste år, hvor alle skal være
med til at betale regningen.

På den spanske selvangivelse for 2011 er skatteskalaen på de nederste trin
uændret i forhold til 2010, men der er indført nogle flere trin (se SKEMA 1). Skatteskalaen
anvendes til beskatning af lønindkomst, firmapensioner, folkepension, efterløn,
førtidspension og lignende.

Følgende skal tages i betragtning ved beregning af slutskatten:

Kapitalindkomst:

Beskatningen af kapitalindkomst stiger fra 19 % til 21 %. Dog beskattes de
første 6000 euro fortsat med 19 %. Disse skattesatser anvendes til at beskatte
renteindtægter, livrenter, ratepensioner, udbetalinger fra indexkontrakter og
kapitalforsikringer samt udbytter og andre kapitalgevinster.

Nedslag i beskatningsgrundlaget af livrenter og ratepensioner:

Den andel af udbetalinger, der skal medtages til beskatning, afhænger af alder
ved første udbetaling fra livrenter, og af udbetalingsperiodens længde for
ratepensioner. Satserne er uændrede i forhold til tidligere og fremgår af SKEMA
2.

Fradrag:

Fradragene i SKEMA
1 er uændrede i forhold til sidste år. Disse fradrag er fradrag i den
skattepligtige indkomst. De beregnes af bundskatten på 24 %, således at de får
samme skatteværdi for alle.

Prioritetsydelser:

Et enkelt lyspunkt i årets selvangivelse er genindførelsen af fradraget for
prioritets-ydelse i egen primær bolig. Dette fradrag var egentlig afskaffet for
alle nye lån efter 1. januar 2011, men er nu genindført med virkning fra samme
dato. Fradraget er væsentligt, idet det gives direkte i skatten, og ikke blot i
den skattepligtige indkomst. Fradraget udgør 15 % af prioritetsydelsen, og
maksimum 1352 euro, som svarer til en ydelse på 9015 euro. Bemærk, at man kun
kan fratrække prioritetsydelser for lån, der er optaget i forbindelse med købet
af en ejendom.

Formueskatten genindført:

Spanien har genindført formue­skat. Loven herom er midlertidig og omfatter
formuer pr. 31. december 2011 og pr. 31. december 2012. Grænsen for, hvornår
der skal indbetales formueskat, er desuden hævet betydeligt i forhold til den
gamle formueskat, således at kun et begrænset antal personer berøres af denne
skat.

Der skal kun indsendes formueopgørelse, hvis formuen har en sådan størrelse, at
der skal betales formueskat.

I år går det ud over de rigeste, samt de personer, der har en stor andel af
deres indkomst som kapitalindkomst.

Ægtefæller skal indlevere formueopgørelser hver for sig. De kan ikke vælge at
lade sig sambeskatte, ligesom det kendes fra indkomstopgørelsen.

Grænsen for, hvornår betaling af formueskat skal finde sted, er på 700.000 €.
Hertil kommer yderligere et fradrag på 300.000 € for værdien af den primære
bolig.

Eventuelle hypoteklån kan fradrages i opgørelsen.

Der oppebæres kun fradrag for den primære bolig. Andre ejendomme indgår i
formueopgørelsen med den fulde friværdi. Beskatningen sker efter en skatteskala
der går fra 0,2 % af den skattepligtige formue op til 2,5 % for meget store
formuer.

Pligt til selvangivelse:

Skattepligten indtræder, når man har opholdt sig i Spanien i mere end 183 dage
inden for et kalenderår.  Personer med en pensions- eller lønindkomst på
mere end 11.200 €, hvoraf der ikke er trukket a conto spansk kildeskat, skal
deklarere.

Er man lønmodtager i Spanien ,og har man haft samme arbejdsgiver hele
kalenderåret, er man ikke forpligtet til at indsende selvangivelse, medmindre
indtægten overstiger 22.000 €. Det skyldes, at man løbende har betalt
kildeskat, trukket på de enkelte lønsedler.

Ægtefæller kan vælge at indsende hver sin selvangivelse eller lade sig
sambeskatte på den samme selvangivelse.

Man afleverer selvangivelsen i sin spanske bank, samtidig med at man betaler en
eventuel restskat. Herefter sender banken selvangivelsen videre til
skattemyndighederne.

Sidste frist for indlevering af selvangivelsen og betaling af skatten er den
30. juni. Man kan vælge at betale skatten i to rater, hvoraf 60 pct. betales
den 30. juni, og 40 pct. den 1. november.

Hjælp til selvangivelsen:

Man kan få hjælp til udfyldelsen af selvangivelsen af skattevæsenet
(”Hacienda”) på tlf. 900 333 555.

Skattevæsenet sælger et edb-program, der kan beregne skatten og udskrive
selvangivelsen, og programmet (PADRE) kan også downloades fra hjemmesiden
www.aeat.es. Mange ikke-spanskkyndige vil nok søge bistand fra
“gestor” eller skatterådgiver.

Pensionisternes selvangivelse

Danske pensionister, der er flyttet til Spanien
efter bortfaldet af dobbeltbeskatnings-aftalen omkring årsskiftet 2007-8,
betaler dansk skat af pensionen, men de skal også indlevere spansk
selvangivelse.

Bortfaldet af dobbeltbeskatningsaftalen
betyder imidlertid ikke, at der reelt sker dobbeltbeskatning af almindelige
indkomster som løn, pension og investeringsafkast. Spansk skattelovgivning har
en såkaldt kreditregel, hvorefter skat betalt af samme type indkomst til
kildelandet kan modregnes på selvangivelsen. Modregningen sker dog ikke krone til
krone. Reduktionen sker med den skat, der ville være faldet på indkomsten efter
spanske skatteregler. I praksis betyder det, at al pensionsindkomst fra
Danmark, der ikke er omfattet af overgangsbestemmelserne, bliver beskattet med
dansk skat, medens modregningen har den virkning, at der ikke reelt betales
skat til Spanien, idet den danske skat er højere den tilsvarende spanske skat.

Hvis Skattemyndigheden i Spanien ønsker
dokumentation for fratrukne skatter betalt i Danmark, sker det normalt ved
indlevering af autoriserede oversættelser af den danske slutopgørelse eller
skattemappe.

De personer, der blev omfattet af
overgangsbestemmelserne, er følgende: Pensionister der var frameldt
folkeregistret i Danmark og registreret i folkeregistret eller skattemyndigheden
i Spanien senest den 28. november 2007, og havde påbegyndt udbetaling af en
pension eller efterløn senest den 31. januar 2008. Overgangsordningen gælder
også ægtefæller til disse personer, hvis disse senere har påbegyndt udbetaling
af pensioner.

Disse grupper skal fortsat betale skat
til Spanien af deres pensioner.

Maj. 2012

Kalender

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829