Bortfald af dobbeltbeskatningsaftalen

Manglende dobbeltbeskatningsaftale betyder ikke dobbeltbeskatning
I modsætning til Frankrig modregner Spanien pensionisternes skat i Danmark

Af økonom Martin Davidsen
Advokatfirmaet Mona Davidsen

 

Efter finanskrisen er boligpriserne i Spanien faldet meget, og
markedet var i en periode nærmest tilfrosset, dels på grund af sælgernes for
høje prisforventninger, dels som en følge af ringere finansieringsmuligheder.
Det ser imidlertid ud til at lysne, især på Costa del Sol, hvor der fortsat er
mange udenlandske købere i markedet. Sælgerne er nu begyndt at se realiteterne
i øjnene og tilpasser udbudspriserne til det aktuelle prisniveau. Samtidig er
bankerne, efter påbud fra den spanske regering, i fuld gang med at få deres
balancer til at være retvisende i forhold til de aktuelle markedspriser. Det
sker bl.a. ved, at man udbyder store porteføljer af boliger, der er overtaget
efter konkursramte byggeselskaber. Disse boliger udbydes ofte med et nedslag på
40-50 % i forhold til de oprindelige priser. Mange nye købere har derfor fattet
fornyet interesse for at ”samle op” på dette prisniveau.

Spørgsmålet om tilflytning

Ved køb af en bolig i Spanien indgår der for en del af boligkøberne
også overvejelser om at flytte til Spanien på mere permanent basis.  Det sker nu oftere end tidligere i 55-60 års
alderen i forbindelse med selvpensionering eller ved overgang til efterløn og
/eller offentlig pension.

Tidligere kunne man tage sine danske pensioner med til Spanien og lade
dem beskatte i Spanien til en skat, der ofte var under det halve af den
tilsvarende danske skat, men i 2007 opsagde Danmark ensidigt den i 1972
indgåede dobbeltbeskatningsaftale med Spanien.
Aftalen var primært en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning, men
aftalen indeholdt ligeledes en bestemmelse om, at bopælslandet havde retten til
at beskatte pensioner hidrørende fra kildelandet (Danmark).

Uanset bortfaldet af dobbeltbeskatningsaftalen bliver kommende danske
tilflyttere til Spanien ikke dobbeltbeskattet. Ganske vist skal man indgive
selvangivelse til både Danmark og Spanien og i princippet betale skat begge
steder. Men den spanske skattelovgivning indeholder bestemmelser om, at skat
betalt i udlandet af udenlandsk indkomst kan modregnes i den tilsvarende
spanske skat, ikke krone til krone, men med et beløb, der svarer til den skat,
der ville være faldet i Spanien på den tilsvarende indkomst. Da de danske
skattesatser er højere end de tilsvarende spanske, betyder det i praksis, at
den skat, der skal betales til Spanien af disse pensionsindtægter bliver nul.

Anderledes forholder det sig i Frankrig. Her bortfaldt
dobbeltbeskatningsaftalen samtidig med den spansk-danske aftale, men Frankrig
havde ikke tilsvarende lempelsesregler for skat betalt i udlandet af samme
indkomst. Man gennemførte efterfølgende sådanne regler, men kun for andre typer
af indkomst end pensioner.  Konsekvensen
er, at der i dag sker en reel dobbeltbeskatning i Frankrig af danske
pensionisters indkomst, hvilket naturligvis er uholdbart. Der er indgivet
klager til EU-Kommissionen, der har lovet at tage sagen op. Tilflytningen til
Frankrig fra Danmark er derfor helt stoppet, og mange danske familier er
flyttet tilbage til Danmark eller til andre steder i udlandet, bl.a. Spanien,
for at undgå op til 80 % beskatning af deres pensioner. I tilgift oplever disse
”franske tilflyttere” heldigvis, at den spanske vinter er betydelig mildere end
den franske vinter, som et kærkomment plaster på alle deres trængsler.

Kan det betale sig?

Hvis vi igen ser på de spanske skatteforhold vil nogen måske spørge om
det overhovedet kan betale sig at melde flytning til Spanien under de nuværende
skatteforhold.  Her er det vigtigt at
vide, at hvis man opholder sig i landet i mere end 183 dage i et kalenderår,
gribes man automatisk af spansk skattepligt, der omfatter skatteyderens globale
indtægter. De skattemæssige fordele ved at flytte residensen til Spanien er
blevet mindre og er i dag især afhængig af sammensætningen af den
skattepligtige  indkomst .

Når vi taler om andre typer af indkomst end pension, vil der ofte være
skattebesparelser. Renteindtægter beskattes i bopælslandet i henhold til EU’s
rentedirektiv.  I Spanien er satsen fra
21 % til 27 % afhængig af beløbets størrelse, mod typisk 45-55 % i Danmark.

Ønsker man at arbejde som lønmodtager eller selvstændig i Spanien vil
man også opleve en lavere skatteskala, selv om der er sket forhøjelser det
sidste års tid.  Forskellen til den
danske skatteskala vil ofte ligge mellem 10 og 15 % afhængig af indkomstniveau,
og den skattefri bundgrænse er markant højere i Spanien end den tilsvarende
danske.

Til gengæld har Spanien indført nogle andre typer af skat, som ikke
for nærværende findes i Danmark. Det drejer sig om formuebeskatning af formuer
over 700.000 euro. Der gives et fradrag på
300.000 euro for værdien af den primære bolig. Den del af formuen, der
er placeret i den primære bolig, skal således kun medtages med beløbet, der
overstiger 300.000 euro for enlige og 600.000 euro for ægtepar.  Formueskatten er kun planlagt til at gælde
for formuer ultimo 2011 og ultimo 2012 og skal herefter  helt bortfalde.

En anden særlig skat for residente i Spanien er kapitalvindingsskat
ved salg af fast ejendom, som er på mellem 21 % og 27 % afhængig af beløbets
størrelse. Her gælder en del særregler.

 

En løsning trækker ud

Der er ikke udsigt til at en ny
dobbeltbeskatningsaftale mellem Spanien og Danmark etableres i  nær
fremtid. Begge lande kræver retten til at beskatte pensioner, såvel de
private om de offentlige. Så vidt det vides, har der fra spansk side været
fremsat et kompromisforslag om at landene skal dele pensions-beskatningen, men
det har Danmark afvist. Foreningen REDAN (www.redan.es) har gjort et stort
lobbyist-arbejde for at få parterne til forhandlingsbordet. Dette er ikke
lykkedes endnu, men påvirkning af politikerne i såvel Danmark og Spanien pågår
løbende.

Den manglende dobbeltbeskatningsaftale har også skabt en del problemer
for danske virksomheder med virke i Spanien, hvilket en række af de centrale
folketingspolitikere på det seneste har erkendt.  Samtidig er den danske regering i gang med
initiativer til fremrykning af dele af pensionsbeskatningen til
indbetalingstidspunktet i stedet for udbetalingstidspunktet, hvilket – alt
andet lige – vil kunne lette arbejdet med etablering af en ny
dobbeltbeskatningsaftale.

Afslutningsvis vil jeg råde alle, der påtænker at slå sig ned i
Spanien, om ikke kun at træffe beslutningen ud fra en økonomisk vurdering. Det
afgørende må være at lægge vægt på den samlede livskvalitet, og den er med
sikkerhed stor for de mange, der allerede er flyttet  herned.

Okt. 2012

 

 

 

Leave a Reply

Kalender

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829